Glasilo Občan

Časopis Občan informira občane o življenju v naši lokalni skupnosti. Izdajatelj časopisa je Tiskarna ACO. Vsa gospodinjstva v občini Litija časopis prejemajo brezplačno.

Pod imenom Občan izhaja od leta 1998, pred tem pa se je časopis imenoval Litijski občan. Naklada časopisa je 5.300 izvodov. Tiskan je na 70 ali 80g brezlesnem papirju. Velikost časopisa je zaprti A3 format. Prva in zadnja stran je tiskana v barvni tehniki, notranje strani pa v eni barvi.

obcan_2014_09_september-page-001Tiskarna ACO | Mitja Jovanovič s.p.
Cesta Dušana Kvedra 39, 1270 Litija
T: 01 898 38 43, 01 899 53 53
M: 041 719 444, 041 344 292
F: 01 899 53 54
obcan@siol.net