Nahajate se:
Domov Organi in uprava Občinska uprava

Občinska uprava

Meta Ponebšek
direktorica občinske uprave
01 8963 420
Številka pisarne: 45

Področje:

 • Vodenje občinske uprave
Boštjana Železnik
poslovna sekretarka VI / tajnica župana in tajnica direktorice občinske uprave
01 8963 420
Številka pisarne: 43

Področje:

 • Glavna in sprejemna pisarna
 • Pripravljanje, koordiniranje in organiziranje sestankov župana in direktorice občinske uprave
 • Koordiniranje poslovnih stikov
 • Rezervacija velike in male sejne sobe ter avle Občine Litija
Saša Pirnavar
analitik V
01 8963 458
Številka pisarne: 43

Področje:

Suzana Kukovica
višja svetovalka za splošne zadeve
01 8963 428
Številka pisarne: 40

Področje:

 • Stavbne in služnostne pravice
 • Dostop do informacij javnega značaja
 • Vodenje postopkov za uporabo simbolov občine
Matija Habe
višji svetovalec za pravne zadeve
01 8963 434
Številka pisarne: 49

Področje:

 • Organiziranje in zastopanje občine v pravnih zadevah
 • Pravna pomoč organom občine, občinski upravi ter javnim zavodom
 • Priprava pogodb, ki jih sklepa Občina Litija
Manja Šarbek
višja svetovalka za področje premoženja
01 8963 456
Številka pisarne: 56

Področje:

 • Področje ravnanja s stvarnim premoženjem
 • Področje kadrovskih zadev in izobraževanja
Ivan Matijević
višji svetovalec za področje premoženja in upravljanja s kapitalskimi naložbami
01 8963 462
Številka pisarne: 37

Področje:

 • Področje ravnanja s premoženjem
Peter Repovš
višji svetovalec za gospodarstvo, računovodstvo in finance
01 8963 432
Številka pisarne: 39

Področje:

 • Področje kmetijstva
 • Področje gostinstva, trgovine, javnega reda in miru
 • Področje izvajanja javne službe varstva živali
 • Področje računovodstva in financ
Marjan Janežič
svetovalec za področje gasilstva, civilne zaščite in reševanja
01 8963 430
Številka pisarne: 52

Področje:

 • Požarna varnost
 • Civilna zaščita
 • Vzdrževanje in servisiranje informacijske tehnologije
 • Vzdrževanje službenih vozil
Igorij Parkel
podsekretar za vodenje investicij s področja družbenih dejavnosti
01 8963 440
Številka pisarne: 33

Področje:

 • Vodenje investicij na področju družbenih dejavnosti
 • Področje turizma in promocije, športa, kulture in sociale
 • Sodelovanje z javnimi zavodi in z drugimi organi s področja družbenih dejavnosti
Marjana Weilgoni Anžel
višja svetovalka za področje šolstva, športa in kulture
01 8963 459
Številka pisarne: 50

Področje:

 • Javni razpis za šport
 • Javni razpis za kulturo
 • Javni razpis za socialno varstvo
 • Predšolska vzgoja (obračuni, rezervacije)
 • Izobraževanje (OŠ prevozi, materialni stroški, ŠVN, regresiranje prehrane, glasbena šola)
Karmen Merela
višja svetovalka za področje predšolske vzgoje, zdravstva in sociale
01 8963 438
Številka pisarne: 38

Področje:

 • Javni razpis za mladinske programe
 • Predšolska vzgoja (vrtci, subvencionirano varstvo)
 • Zdravstvo (obvezno zdravstveno zavarovanje)
 • Področje sociale (novorojenci, oskrbnine v domovih, pomoč na domu, družinski pomočnik, pogrebnine, javna dela)
 • Sodelovanje z javnimi zavodi (financiranje zavodov, izdaja soglasij)
 • Geodetske odmere
Gašper Simončič
višji svetovalec za področje računovodstva in financ
01 8963 444
Številka pisarne: 53

Področje:

 • Področje računovodstva in financ
Joži Belja
svetovalec za področje računovodstva in financ
01 8963 442
Številka pisarne: 53

Področje:

 • Področje računovodstva in financ
Marko Povše
višji svetovalec za področje proračuna in financ
01 89693 446
Številka pisarne: 54

Področje:

 • Področje proračuna in financ
Blaž Zarnik
podsekretar za vodenje investicij s področja infrastrukture
01 8963 450
Številka pisarne: 58

Področje:

 • Vodenje investicij na področju infrastrukture
 • Nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb
 • Področje gospodarske javne infarstrukture
Nirmala Krofl
višja svetovalka za prostorsko načrtovanje
01 8963 461
Številka pisarne: 55

Področje:

 • Potrdila o namenski rabi zemljišča
 • Lokacijska informacija
 • Potrdila o predkupni pravici
 • Sodelovanje pri pripravi prostorskih dokumentov občine
 • Posredovanje informacij strankam (opredelitev statusa nepremičnine v skladu s predpisi občine)
Kati Zidar
višja svetovalka za okolje in prostor
01 8963 436
Številka pisarne: 57

Področje:

 • Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča oz. področje davka na nepremičnine
 • Sodelovanje pri postopkih in izvajanju ukrepov pri opremljanju zemljišč za gradnjo
 • Zastopanje v geodetskih postopkih
 • Sodelovanje pri pripravi prostorskih dokumentov občine
 • Posredovanje informacij strankam (opredelitev statusa nepremičnine v skladu s predpisi občine)
Mario Japić
višji svetovalec za komunalni prispevek in komunalno urejanje
01 8963 465
Številka pisarne: 59

Področje:

 • Komunalni prispevek
 • Javna razsvetljava in vodooskrba
 • Vzdrževanje občinske stavbe
 • Področje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom za zaposlene v občinski upravi
Andreja Jerant
višja referentka za področje gospodarske javne službe
01 8963 454
Številka pisarne: 60

Področje:

 • Področje gospodarskih javnih služb
 • Vzdrževanje cest, cestne infrastrukture, zelenih in igralnih površin
 • Sodelovanje pri investicijah na področju cestne infrastrukture
 • Koordinacija Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 • Dovoljenje za poseg v varovalni pas cest
 • Dovoljenje za zaporo cest
 • Dovoljenje za namestitev transparenta
 • Dovoljenje za postavitev prometne signalizacije
 • Dovoljenje za poseg na cestno telo
Branka Lavrih
višja svetovalka za področje gospodarske infrastrukture
01 8963 452
Številka pisarne: 61

Področje:

 • Področje gospodarske infrastrukture
 • Področje gospodarskih javnih služb
 • Področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda
 • Področje ravnanja z odpadki
 • Področje pokopališke dejavnosti
Piškotki
Spletno mesto za polno delovanje uporablja piškotke.
Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo.
Za več informacij si preberite Pravilnik o piškotkih.
Ali se strinjate, da spletno mesto uporabi te piškotke?