Nepremičnine v lasti Občine Litija

Razpolaganje s stvarnim premoženjem Občine Litija.