Predstavitev občine

Prijazno pozdravljeni v Občini Litija, skozi katero se mirno vije reka Sava v objemu Posavskega hribovja.

Malo je krajev, ki bi bili tako lahko dosegljivi z javnim prevozom, avtomobilom, kolesom ali peš, bi nudili toliko raznovrstnih možnosti za vsakogar in bi bili hkrati tako idealno izhodišče za raziskovanje Srca Slovenije in ostalih delov naše države.

Začnite svoje popotovanje v krajih z bogato zgodovino, etnološkimi posebnostmi, arheološko dediščino, neokrnjeno naravo in prijaznimi ljudmi – v Občini Litija.

 

Avtor posnetka: Bojan Ikič (Slo69 World na Facebooku)


 

Litija leži v središču Slovenije

geossObčina Litija leži v zahodnem delu Posavskega hribovja in hkrati v središču Slovenije, saj se na njenem ozemlju nahaja tudi geometrično središče Slovenije.

Meji na občine Ljubljana, Dol pri Ljubljani, Moravče, Zagorje ob Savi, Radeče, Sevnica, Trebnje, Šentruper, Mirno  in na občino Šmartno pri Litiji, ki se je od litijske  občine ločila leta 2002.

Ozemlje občine obsega dobrih 227 km2 in 107 naselij, v katerih živi 15 000 prebivalcev. 

obcina litija savaUrbanizirano občinsko središče leži na 238 m nadmorske višine v t.i. Litijski kotlini v dolini reke Save, ki je na tem območju oblikovala razpoznaven okljuk.

Skozi kraj poteka glavna cesta Ljubljana–Trbovlje in železnica Ljubljana–Zidani Most. Staro mestno jedro, Valvazorjev trg, je zraslo na desnem bregu Save, ob vznožju nekdaj rudarskega Sitarjevca, novejši del pa se je razvil na rečnih terasah – Graška Dobrava na levem bregu in Šmarska Dobrava na desnem.

Litija 4 vibrance max contrastKraj obdaja več vzpetin: Veliki vrh in Širmanski hrib na zahodu, Svibno na severu in Sitarjevec na jugu. Proti vzhodu je obsežno Litijsko polje.

 

 

 

 


Litijske znamenitosti

vace situlaMed najbolj znanimi izletniškimi kraji v občini Litiji, kakor tudi v širši regiji, so Vače, znane po vaški situli in drugih arheoloških najdbah iz obdobja 5. in 6.st.pred n.št. ter po GEOSS–u geometričnem središču Slovenije.

 

 

 
oglarji_005Razgibana pokrajina ponuja tudi številne možnosti za izletništvo in rekreacijo, celotno območje je prepredeno s kolesarskimi in pohodnimi potmi ter turističnimi kmetijami. Najbolj znane pohodniške prireditve so: Levstikova pot od Litije do Čateža, Oglarska pot na Dolah pri Litiji in pohod Od cerkvice do cerkvice na Polšniku, ki povezuje pet okoliških hribov in njihovih cerkva.

 

 
1982104_300569893430517_1038853029_nMnogi obiskovalci prihajajo v Litijo tudi zaradi znanih tradicionalnih prireditev, kot so Pustni karneval, Pohod in kolesarski vzpon na GEOSS-geometrično središče Slovenije, Viteške igre na gradu Bogenšperk in druge festivalske ter kulturno zabavne prireditve v Litiji.