Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Medobčinski inšpektorat opravlja za občine ustanoviteljice Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji, upravne naloge inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov občin ustanoviteljic.

  • Uradne ure za poslovanje s strankami: SREDA: 8.00 – 10.00
  • Sedež Medobčinskega inšpektorata: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, Številka pisarne: 35

 

Vodja inšpektorata in inšpektorica
Helena Kozlevčar
T: 01 8963 469
M: 051 443 415
E: inspektorat.litija@litija.si

Redar
Andrej Sedej
T: 01 8963 424
M: 051 443 403
E: andrej.sedej@ivancna-gorica.si

 

OBVESTILA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA

Pravilno oranje ob občinskih cestah z dne 17.03.2015