Občinska volilna komisija

MANDAT 2010 -2014

Sestava 2010-2014