Podžupani

PROFESIONALNA PODŽUPANJA

Župan Občine Litija Franci Rokavec je s 30. 10. 2014 imenoval podžupanjo Občine Litija, Lijano Lovše.

 

lijana lovseLIJANA LOVŠE

T: 01 8963 467
E: lijana.lovse@litija.si
Številka pisarne: 37

Rojena, 5. 4. 1961 v Ljubljani, ing. agronomije, Zgornji Log 17, 1270 Litija

Funkcijo opravlja poklicno.

Prva ženska podžupanja v naši občini je pooblaščena za opravljanje naslednjih nalog: pomoč pri opravljanju funkcije župana, nadomeščanje v času odsotnosti župana, koordinacija evropskih projektov in za področje družbenih dejavnosti.

 

 

 

PODŽUPAN

Župan Občine Litija Franci Rokavec je s 5. 10. 2015 imenoval podžupana Občine Litija, Borisa Doblekarja.

 

Boris DoblekarBORIS DOBLEKAR

T: 01 8963 420
E: boris.doblekar@litija.si
Številka pisarne: 36

Funkcijo opravlja nepoklicno.

“Podžupan, ki mu je prioriteta odprtost občine gospodarstvu, brezhibna infrastruktura, boljša vzgoja in večja varnost v cestnem prometu,  boljša prepoznavnost občine in s tem večja odprtost turizmu, poudarek na mladih, pred vsem njihovo večje vključevanje v družbeno življenje in zanimanje za skupno dobro ter večje medsebojno spoštovanje in medgeneracijsko sodelovanje, boljši pogoji za športne aktivnosti in prostočasne dejavnosti ter večji pomen društev in krajevnih skupnosti.

Pri pomoči župana, kot podžupan deluje aktivno na področjih: gospodarska javna infrastruktura, gospodarstvo, družbene dejavnosti; šport, zaščita in reševanje; gasilstvo.

 


Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši. Zakon o lokalni samoupravi določa, da ima občina vsaj enega podžupana. Določbe zakona povzema tudi Statut Občine Litija, ki v svojem 37. členu določa, da ima občina za pomoč pri opravljanju nalog župana vsaj enega podžupana.