Župan

ŽUPAN OBČINE LITIJA  V MANDATU 2006 – 2010, 2010 – 2014 in 2014-2018


 

FRANCI ROKAVECaFRANCI ROKAVEC

T: 01 8963 420
E: obcina.litija@litija.si
Številka pisarne: 43
Uradne ure: predhodna najava na telefonsko številko 01 8963 420

– Je človek dialoga, strpnosti in povezovanja,
– zna prisluhniti ljudem v njihovih stiskah,
– je velik domoljub,
– pomembna je njegova skrb za skladen in enakomeren razvoj krajevnih skupnosti in mestne skupnosti,
– sodeluje z mladimi in spoštuje starejše in vidi smisel v medgeneracijskem povezovanju,
– spoštuje in ceni družinske vrednote,
– je odgovoren do okolja v katerem živimo


Pristojnosti župana

»Župan je izvršilni organ občine. Izvoljen je neposredno ter predstavlja in zastopa občino. Župan ima predlagalno pravico, na podlagi katere predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun, odloke in vse druge akte iz pristojnosti občinskega sveta. Župan je varuh zakonitosti in zadrži objavo splošnega akta občinskega sveta, če meni, da je neustaven ali nezakonit.« (dr. Vlaj, Lokalna samouprava, 1998: 275)

 

Izkušnje

  • 1990 – Aktiven na področju delovanja lokalne samouprave
  • 1990 – 1994 Član Izvršnega sveta za področje kmetijstva in razvoja podeželja, v tem obdobju tudi član občinske skupščine
  • 1994 – 1998 Predsednik občinskega sveta
  • 1996 – 2000 Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije
  • 2000 – 2004 Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije
  • 2000 – 2004 Kot poslanec je bil član Ustavne komisije, v okviru katere je posebno pozornost namenil spremembam Ustave RS na področju regionalizma, referenduma, ljudske iniciative in vključevanju Slovenije v EU
  • 1998 – 2002 Predsednik nadzornega odbora občine Litija
  • 2002 – Občinski svetnik