Strategija za mlade v občini Litija

17.12.2014


 strategija za mlade logo

Proces Strategije za mlade Litija 2014-2020 zajema več faz:

  1. razposlana anketa na 2778 naslovov mladih posameznikov v občini Litija,
  2. knjige želja na več mestih v občini Litija, kjer bodo mladi, prav tako pa ostalo lokalno prebivalstvo lahko zapisali želje za mladino in želje po spremembi v Litiji (večje trgovine, knjižnica Litija, železniška postaja Litija, MC Litija,  itd.) (na voljo tudi v e-obliki)
  3. posveti z občinskimi odločevalci in strokovnjaki, kjer so mladi razmišljali o tem, kaj bi želeli spremeniti v lokalni skupnosti in v pogovoru z občinskimi odločevalciin strokovnjaki ugotovili na kak način in kdaj bi bilo mogoče to spremembo doseči – za termine in vsebine posvetov spremljaj objave na FB strani Strategija za mlade Litija 2014 – 2020, FB strani Mladinskega sveta občine Litija in Mladinskega centra Litija ter v ostalih lokalnih občilih.
  4. zapis Strategije za mlade Litija 2014 -2020, ki jo bomo uskladili tudi z občinskimi odločevalci in stremeli, da bomo z zapisanimi ukrepi do leta 2020 dosegli začrtane spremembe na področju mladine – tekst strategije bo dostopen na spletni strani Občine Litija (http://www.litija.si/) ter spletni strani MC Litija (http://www.mc-litija.si/) in Kluba litijskih in šmarskih študentov (http://klise-klub.si/).

 

Strategija za mlade temelji na poglobljeni analizi stanja na področju mladih ter njihovih želja in potreb v določeni lokalni skupnosti. Prav slednjega smo se mladi lotili že v mesecu maju.


V maju je 2778 mladih prebivalcev Litije prejelo na njihov naslov obširno anketo, ki so jo rešili in pomagali pri raziskavi mladine v naši lokalni skupnosti. Brez vašega sodelovanja bi bilo strategijo težko zapisati tako, da bi odgovarjala, kar se da obširnemu delu mladine v občini Litija.


primeri anket szm

Primeri anket


Strategija za mlade je dokument, ki bo zapisan na podlagi obširne izvedene raziskave na področju mladine v naši lokalni skupnosti ter vrste posvetov, ki smo jih organizirali z mladimi, kjer so mladi sami na podlagi lastnih potreb in želja oblikovali ukrepe, ki jih bodo lahko predstavili pred občinskimi odločevalci.


szm posvet 1

szm posvet 2

Sliki s posvetov tekom novembra 2014


Poleg tega bomo v januarju na več mestih po lokalni skupnosti tudi namestili knjigo želja, kjer bodo lahko mladi in ostali prebivalci lokalne skupnosti zapisali želje za mlade in ureditev njihovega položaja, želja in potreb. Prav tako bo knjiga želja dostopna v elektronski oz. e-obliki na občinski spletni strani.


szm primer knjige zelja

Primer elektronske knjige želja


Verjamemo, da le s kontinuiranim načrtnim obravnavanjem mladine lahko lokalna skupnost zagotovi boljše sistemske pogoje za doseganje avtonomije mladih v občini ter hkrati prepreči odliv mladih iz občine. Strategija pa ni le dokument, temveč tudi orodje, s katerim lahko vsaka lokalna skupnost začrta takšno mladinsko politiko, ki mladim nudi varno okolje, v katerem odraščajo in se razvijajo v odgovorne državljane – orodje, ki občino naredi še bolj mladim prijazno.

 

Položaj mladih je potrebno urejati celovito in načrtno to je dejstvo, o katerem se strinjamo mladi, kot tudi odločevalci v naši občini. Zatorej resnično upamo, da gremo v pripravo strategije skupaj z Občino Litija.

Na podlagi raziskave in posvetov ter zapisanih idej v knjigah želja bomo pripravili strokoven strateški načrt za urejanje problematike mladih v Litiji.

 

MSOLI med nas še vedno vabi vse organizacije, društva, ki imajo 90% delež mladih v vodstvu društva – t.j. članstva med 15. in 29. letom, in tiste, ki imajo tudi 70% delež mlajših od 29 let. V kolikor deleža mladih v statutih nimate opredeljenega, »stopite« do nas in z veseljem Vam bomo pomagali, če pa že veste, da ne ustrezate merilom, a bi vseeno radi sodelovali oz. bili del naše organizacije, lahko postanete naša pridružena članica. Vabljeni, predvsem iz razloga, ker želimo, da so v Mladinskem svetu zastopani predstavniki vseh društev in organizacij, ki imajo pretežno članstvo mladih. Vabimo pa tudi tiste, ki imate znotraj društva ali organizacije mladinski odsek oz. sekcijo, ki deluje popolnoma avtonomno znotraj društva.

Prav tako MSOLI vseskozi odpira vrata vsem mladim s pobudami za spremembo situacije mladih v Litiji ali konkretno pri projektu STRATEGIJA ZA MLADE- pišete nam lahko na mladinski.svet.litija@gmail.com ali pa direktno kontaktirajte našo predsednico Mojco Mikac na telefonsko številko 041 427 271.

 

Mladinski svet občine Litija v sodelovanju z Občino Litija, ZKMŠ enoto Mladinski center Litija ter Klubom litijskih in šmarskih študentov ter ostalim organizacijam – članicam zveze MSOLI, DPM Liš, MDJ Jevnica, Skavtski Steg Litija, PGD Litija-Mladinska komisija, SloMo, Nova Kultura-Mladinska skupina, SDM Litija, DPM Litija in ŠD Bit,  vsem vošči vesele praznike in srečno, zdravo novo leto.


szm logotipi

Vodstvo MSOLi.