Pomembne povezave


Upravna enota Litija
Okrajno sodišče v Litiji
Policijska postaja Litija
Davčni urad Litija
Geodetska uprava RS Kmetijsko svetovalna služba, Zavod Ljubljana
Zavod za gozdove, Območna enota Ljubljana, KE Litija
Veterinarska postaja Litija, d.o.o.
Javno podjetje KSP Litija

 

JAVNA UPRAVA

Državni portal e-uprava
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
> Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za zunanje zadeve
> Prostorski informacijski sistem občin – PISO
> Uradni list Republike Slovenije
> Vlada Republike Slovenije


TURIZEM, PODJETNIŠTVO

Energetska pisarna Srca Slovenije
Območna obrtno-podjetniška zbornica Litija
Razvojni center srca Slovenije
> ZLHT – Regionalni center NVO
Turistična točka srca Slovenije
VEM točka Litija

 

ZDRAVSTVO IN SOCIALA

Center za socialno delo Litija
> Socialno varstveni center Litija – ŠMLEC
Urad za delo Litija
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica Litija
Zdravstveni dom Litija

 

ŠOLA, IZOBRAŽEVANJE, MLADI

Izobraževalni center GEOSS
Glasbena šola Litija-Šmartno
Gimnazija Litija
Knjižnica Litija
Mladinski center Litija
Osnovna šola Litija
Osnovna šola Gradec
Osnovna šola Gabrovka-Dole


KULTURA, UMETNOST IN ŠPORT

Enota za šport
Javni zavod za kulturo Litija
Kulturni center Litija
Mestni muzej Litija

 

MEDIJI

ATV Signal
Litijski Občan
> Mojaobčina Litija
Radio 1 GEOSS