Obvestila


Prepoved vožnje za tovorna vozila

Na javni poti JP708291 (G2 108 – Trinkavs – Ognjišar) bo do nadaljnjega prepovedana vožnja za vsa tovorna vozila. Prosimo za razumevanje.

Objavljeno: 24. 2. 2016


Popolna zapora mostu v Jevnici

Objavljeno: 22.10.2015


pokriti-most-jevnicaKonec meseca septembra so se prebivalci Jevnice in Senožeti srečali z nenadno zaporo mosta čez Savo. Strokovni pregled mostu, ki povezuje naselja na levem in desnem bregu reke Save, ki pripadajo občinama Litija in Dol pri Ljubljani je pokazal, da konstrukcija mostu zaradi dotrajanosti in poškodb lesenih elementov ne zagotavlja več varne uporabe in zato je bilo potrebno most zapreti za vsa vozila, dovoljena je uporaba le pešcem in kolesarjem. Po oceni strokovnjakov je eden od vzrokov za nastanek poškodb tudi ta, da so kljub prepovedi, preko mostu vozila tudi vozila težja od dovoljenih 2 t. Glede sanacije iščemo rešitve skupaj z občino Dol pri Lj., se pa zavedamo, da bo strošek zelo visok.

Obvoz je omogočen po LC 213070 (Litija-Kresnice-Jevnica-Slop).

Prosimo vse voznike za razumevanje in upoštevanje nove prometne signalizacije!

 

Preventivni dogodek za varnost v prometu VARNA LITIJA
Objavljeno: 20.10.2015


12096084_10203837876307363_995961500201275721_nZKMŠ Litija enota Mladinski center Litija v sodelovanju z Društvom za humanitarno pomoč A & PLitija in ob podpori sveta za vzgojo in preventivo v cestnem prometu občine Litija organizira veliko preventivno prireditev za otroke, mladostnike in njihove starše, ki bo v soboto, 24. oktobra, v športni dvorani Litija od 9. do 14. ure.

Zavod Varna pot bo pripravil prometni poligon za najmlajše, kjer se otroci po poligonu sprehajajo kot pešci, vozijo avtomobile, poganjalce in motorje ter sledijo prometnim predpisom. S pomočjo demonstracije otroških varnostnih sedežev bodo predstavili pomen varnostnega pasu in otroških varnostnih sedežev ter pravilen način pripenjanja. S tehtnicami zanaletno težo bodo prikazali kakšne sile delujejo pri prometnih nesrečah. Simulacijska očala, ki prikazujejo vpliv alkohola, drog in utrujenosti pa otrokom, predvsem pa staršem prikažejo vpliv na posameznika in njegove sposobnosti. Seveda pa ne bo manjkal niti ustvarjalni kotiček.

Obiskovalci bodo lahko preizkusili tudi simulator prevračanja – »prevračalnik«, ki prikazuje pomembnost uporabe varnostnega pasu in pravilnega reševanja iz prevrnjenega avtomobila. Dobro je preizkusiti, kakšno je pravilno zaporedje gibov v takšnem primeru, da lahko v primeru nesreče hitro in uspešno pomagamo sebi in drugim udeležencem. Prvih korakov vožnje in osnov uporabe motocikla pa bodo obiskovalci lahko preizkusili s pomočjo moto simulatorja, ki še posebej izpostavlja nevarnosti, ki na motociklista prežijo v prometu.

Gasilci PGD Litijav letošnjem letu praznujejo svojo 130. letnico, zato pripravljajo veliko preventivno akcijo. Na več lokacijah v Litiji bodo prikazali različne možne scenarije ter reševanje v teh različnih situacijah nesreči. Reševanje ob nesrečah bodo prikazali tudi reševalna ekipa, reševalci NMP, usposobljene skupine prve pomoči in Rdečega Križa ter policisti s svojimi vozili. Policisti bodo obiskovalcem predstavili tudi pomembnost policista motorista, prisotna bo tudi policijska konjenica. Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke pa bodo otroke in mladostnike ozavestili o dejavnosti s pomočjo psov.

Na dogodku Varna Litija bo prisotna tudi VarnaŽiva Knjižnica Litijav organizaciji Društva Slomo ob podpori Kluba Kliše in MC Litija, ki bo tokrat tematsko obarvana in usmerjena v preventivo. Žive knjige bodo ljudje, ki so se sami soočili s prometno nesrečo, bili v njej posredno ali neposredo udeleženi, njihovi svojci in različni strokovnjaki, ki se poklicno ukvarjajo z omenjeno tematiko. Cilj projekta je ljudem omogočiti neposreden stik z osebami, ki jih je (ne)varnost v prometu močno zaznamovala in skozi osebne zgodbe in osveščati o preventivi in varnosti v prometu.

Slovenija si je v Resoluciji o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa v obdobju 2013 do 2022 (Uradni list RS, št. 39/13) zadala cilj – nič mrtvih in nič poškodovanih otrok v cestnem prometu. Cilj, ki je nedvomno uresničljiv in izvedljiv in se mu Slovenija približuje. Pot uresničitve pa je odvisna v prvi vrsti od staršev, odraslih, sistema izobraževanja v vzgojno-varstvenih organizacijah, širšega družbenega okolja, vladnih in nevladnih organizacijah ter družbeno odgovornih podjetjih.

 

 

Preventivna prireditev “Varno na motor”
Objavljeno: 06.05.2015376904_671077012917847_2120525624_nV soboto, 9. maja 2015, od 10. do 14. ure, na parkirišču objekta MS Šmelc, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Litija v sodelovanju s Policijsko postajo Litija organizira že tradicionalno preventivno prireditev “Varno na motor”.
Motoristi se boste lahko preizkusili v vožnji na poligonu. Z nami bodo policisti prometniki, reševalci, gasilci.

 

 

 

 

 

Varnost na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo »Ustavite se. Vlak se ne more.«
Objavljeno: 02.03.2015


ustavite se vlak se ne more

Problematika varnosti na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo je povezana predvsem z neupoštevanjem prometnih pravil in v nekaterih primerih z nizko kulturo in predrznostjo udeležencev v cestnem prometu. Posledica so prepogoste prometne nesreče oz. izredni dogodki na nivojskih prehodih.
V smislu preventive in večje prometne varnosti je ključen napotek vsakemu posamezniku, ki prečka nivojski prehod, da dosledno upošteva prometno signalizacijo in prometna pravila ter ravna previdno in odgovorno. Nesreče na nivojskih prehodih so namreč pogosto posledica voznikove napake, zato je povečana pozornost, pazljivost in upoštevanje prometnih pravil ter signalizacije (še posebej prometnega znaka Andrejev križ, svetlobnega znaka in spuščenih zapornic ali polzapornic) ključna za večjo varnost na nivojskih prehodih.
Nivojski prehodi so ena najbolj kritičnih mest, s katerimi se srečujemo udeleženci v cestnem prometu. Slovenski predpisi s področja varnosti v cestnem in železniškem prometu predpisujejo, da ima vlak ali drugo prevozno sredstvo, ki se premika po železniških tirih, zaradi svoje velike teže in dolge zavorne poti (tudi do 1 km), prednost pred drugimi udeleženci v cestnem prometu. Voznik, ki se približuje nivojskemu prehodu mora torej voziti s potrebno previdnostjo in takšno hitrostjo, da lahko pred prehodom varno ustavi. Pri tem je potrebno pazljivo opazovati dogajanje v preglednostnem prostoru in postavljeno prometno signalizacijo.

Za zmanjšanje števila prometnih nesreč oz. izrednih dogodkov in žrtev na nivojskih prehodih je potrebno aktivno delovanje na naslednjih področjih:

  1. izvajati prometno-infrastrukturne ukrepe, ki so usmerjeni k zmanjšanju števila nivojskih prehodov;
  2. urediti preostale nivojske prehode skladno s predpisi in pogoji za varnost, tako cestnega kot železniškega prometa (še posebej na lokalnih cestah, kjer je omenjena problematika najbolj izrazita);
  3. krepiti vzgojo prometnih udeležencev;
  4. izvajati nadzor nad prometom.

Za varno prečkanje nivojskega prehoda ie potrebno ravnati previdno in odgovorno. Še posebej jepotrebno:
! ustaviti pred nivojskim prehodom, če se po progi približuje železniško vozilo;
! upoštevati prometno signglizgcijo;
! prečkati železniške tire le na nivojskih prehodih;
! ustaviti, ko na svetlobnem znaku izmenično utripata rdeči luči (prečkati nivojski prehod, ko
prenehata utripati rdeči luči);
! ustaviti, ko se zapornice ali polzapornice spuščajo (nikoli ne obvozimo spuščenih zapornic);
! nemudoma obvestiti center za obveščanje (112) ali policijo (113) ob poškodovanju zapornic ali ostalih varnostnih naprav in v primeru, če vozilo obstane na nivojskem prehodu.

 

Preventivni dogodek za varnost v prometu: Varna Litija
Objavljeno: 18.11.2014


varna litija A3

ZKMŠ Litija enota Mladinski center Litija v sodelovanju z Zavodom Varna pot organizira veliko preventivno prireditev za otroke, mladostnike in njihove starše, ki bo v soboto, 22. novembra, v športni dvorani Litija od 9. do 15. ure.

 

Zavod Varna pot bo pripravil prometni poligon za najmlajše, kjer se otroci po poligonu sprehajajo kot pešci, vozijo avtomobile, poganjalce in motorje ter sledijo prometnim predpisom. S pomočjo demonstracije otroških varnostnih sedežev bodo predstavili pomen varnostnega pasu in otroških varnostnih sedežev ter pravilen način pripenjanja. S tehtnicami za naletno težo bodo prikazali kakšne sile delujejo pri prometnih nesrečah. Simulacijska očala, ki prikazujejo vpliv alkohola, drog in utrujenosti pa otrokom, predvsem pa staršem prikažejo vpliv na posameznika in njegove sposobnosti. Seveda pa ne bo manjkal niti ustvarjalni kotiček.

Obiskovalci bodo lahko preizkusili tudi simulator prevračanja – »prevračalnik«, ki prikazuje pomembnost uporabe varnostnega pasu in pravilnega reševanja iz prevrnjenega avtomobila. Dobro je preizkusiti, kakšno je pravilno zaporedje gibov v takšnem primeru, da lahko v primeru nesreče hitro in uspešno pomagamo sebi in drugim udeležencem. Prvih korakov vožnje in osnov uporabe motocikla pa bodo obiskovalci lahko preizkusili s pomočjo moto simulatorja, ki še posebej izpostavlja nevarnosti, ki na motociklista prežijo v prometu.

Gasilci PGD Litija bodo prikazali razrez avtomobila in reševanje v prometni nesreči. Ravnanje ob prometni nesreči bodo prikazali tudi reševalci ter policisti s svojimi vozili. Policisti bodo obiskovalcem predstavili tudi pomembnost policista motorista, prisotna bo tudi policijska konjenica. Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke pa bodo otroke in mladostnike ozavestili o dejavnosti s pomočjo psov.

Nenazadnje pa bo na dogodku poskrbljeno tudi za zabavni program. Predstavile se nam bodo plesne skupine Plesno športnega društva NLP, v info kotičku pa bodo obiskovalci imeli možnost pogovora s svetovalko CSD o psihosocialni pomoči žrtvam prometnih nesreč, izvedeli več o vseh sodelujočih, dobili kakšno priročno nagrado ter prispevali k uspešni izvedbi celotnega dogodka, saj je projekt Varna Litija projekt, ki vključuje večje število prostovoljcev, mladih in starejših, tudi sorodnike žrtev prometnih nesreč.

Slovenija si je v Resoluciji o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa v obdobju 2013 do 2022 (Uradni list RS, št. 39/13) zadala cilj – nič mrtvih in nič poškodovanih otrok v cestnem prometu. Cilj, ki je nedvomno uresničljiv in izvedljiv in se mu Slovenija približuje. Pot uresničitve pa je odvisna v prvi vrsti od staršev, odraslih, sistema izobraževanja v vzgojno-varstvenih organizacijah, širšega družbenega okolja, vladnih in nevladnih organizacijah ter družbeno odgovornih podjetjih.

mc litija zavod varna pot zkms

 

Nujna vzdrževalna dela na železniški postaji Litija od 17. do 20. oktobra
Objavljeno: 20.10.2014


Od petka 17. oktobra od 22. ure do ponedeljka 20. oktobra do 6. ure zjutraj bodo vzdrževalne ekipe Slovenskih železnic opravljale nujna vzdrževalna dela na železniški postaji Litija.

Potekala bo zamenjava kretnic in druge infrastrukture na železniški postaji, kar bo neposredno prispevalo k večji varnosti v železniškem prometu. Dela bodo potekala tudi ponoči, zato je mogoče, da bodo v neposredni bližini del ravni hrupa povišane.

Na Slovenskih železnicah se težav s hrupom zavedamo, zato bomo nujna dela opravili v strnjenem nizu in v najkrajšem možnem času.

 

Stanovalce, ki živijo blizu železniške postaje prosimo za razumevanje.
Janez Krivec,
Odnosi z javnostjo,
Slovenske železnice, d.o.o.