Vozni redi

Avtobusni prevozi

Redne avtobusne linije, ki dopolnjujejo železniški prevoz:

Litija – Šmartno pri Litiji – Litija

vozni red

Litija – Šmartno pri Litiji – Velika Kostrevnica – Jablanica – Gradiške Laze – Jeze – Ustje – Litija

vozni red

Več informacij na spletni strani SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.

 

Železniški prevozi

SŽ-Potniški promet, d. o. o.
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana

Informacije za potnike
T: 01 29 13 332
E: potnik.info@slo-zeleznice.si
Vozni redi s cenikom

Železniška postaja Litija
Cankarjeva cesta 12, 1270 Litija
T: 01 291 58 64
Vozni redi s cenikom

Več informacij na spletni strani Slovenskih železnic.

 

Taxi prevozi

Poslovna enota Taxi Hari
T: 030 667 162