Zapore cest


Popolna zapora cest Lokalne krajevne ceste LK 208402 (Močvirnica), Lokalne zbirne mestne ceste LZ 208371 (CKS), Lokalne zbirne mestne ceste LZ 208321 (Ulica Mire Pregljeve-Grbin), Lokalne zbirne mestne ceste LZ 208361 (Trg Svobode – Valvazorjev trg),  od Centromerkurja do odcepa za Jerebovo ulico, Lokalne krajevne ceste LK 208831 (Jerebova ulica)

  • 25. 2. 2017 med 14.00 in 16.30

Ceste bodo zaprte zaradi pustne povorke.

Trasa pustne povorke


Delna zapora cest LK 208411 (Ježa), križišče lokalne zbirne mestne ceste LZ 208381 (Partizanska Pot), in LC 208241 (Litija-Šmartno).

  • 16. 12. 2016 med 8.00 in 17.00 uro,
  • 19. 12. 2016 med 8.00 in 17.00 uro,
  • 21. 12. 2016 med 8.00 in 17.00 uro.

Podjetje Elektro Ljubljana d.d., DE Trbovlje, Gimnazijska cesta 25, 1420 Trbovlje bo v omenjenih dneh izvajalo uvleke srednje napetostnih kablov v že zgrajeno kanalizacijo.


Popolna zapora ceste LZ 208360 (Trg Svobode – Valvazorjev trg) pri župniji Litija

18. 12. 2016 od 17.00 do 19.00 ure

Cesta bo zaprta zaradi izvedbe prireditve » Betlehemska lučka «.


Popolna zapora ceste LC 69031 (Jevnica – Kresnice – Pogonik – Litija), na železniškem prehodu Jevnica

26. 11. 2016 od 7.00 do 18.00 ure.

Cesta bo zaprta zaradi obnove asfaltne prevleke na območju nivojskega prehoda v km 547+970 Jevnica-Laze 1.

Prosimo za razumevanje.


Popolna zapora ceste LC 69031 (Jevnica – Kresnice – Pogonik – Litija), pri spomeniku NOB na Trgu Svobode v Litiji

31. 10. 2016 od 16.00 do 16.45 ure.

Cesta bo zaprta zaradi komemoracije ob dnevu spomina na mrtve.

Prosimo za razumevanje.


13. 10. 2016

Popolna zapora ceste JP 569531 (Slapničar), železniški prehod Jevnica-Laze
14. 10. 2016 med 8.00 in 16.00 uro
Cesta bo zaprta zaradi sanacije železniškega prehoda

Prosimo za razumevanje.


24. 3. 2016

Popolna zapora ceste JP 708291 (G2 108-Trinkavs – Ognjišar)

25.3.2016 med 7.00 in 16.00 uro
Cesta bo zaprta zaradi sanacije plazu.

Prosimo za razumevanje.


3. 3. 2016

Delna zapora Kidričeve ceste od križišča za Predilniško ulico do križišča za Bevkovo ulico.
7. 3. 2016 od 07.00 ure do dne 29. 3. 2016 do 17.00 ure
Delna zapora ceste bo izvedena zaradi njene rekonstrukcije. Dela bo izvajalo podjetje Trgograd d.o.o., Breg pri Litiji 56, 1270 Litija.

Prosimo za razumevanje.11. 2. 2016
Popolna zapora lokalne ceste LC 208281 (Kresnice) – železniški prehod dne 14. 2. 2016 od 8.00 ure do 12.00 ure zaradi strojne regulacije levega tira v Kresnicah in delna zapora lokalne ceste LC 208281 (Kresnice), železniški prehod v Kresnicah 15. 2. 2016 od 8.00 ure do 13.00 ure, zaradi rezkanja asfaltne površine.
Hvala za razumevanje2.11.2015
Prisojna ulica, od križišča s Kidričevo cesto do TP v dolžini 180 m
3. 11. 2015 do 30. 11. 2015
Popolna zapora zaradi gradbenih del.
Prosimo za razumevanje.12.10.2015
Lokalna krajevna cesta LK 208581 (Prisojna ulica), od Kidričeve ceste do TP v dolžini 180 m
12.10.2015 do dne 31.10.2015 od 7.00 do 17.00
Popolna zapora zaradi izvajanja del.
Sanacijo izvaja podjetje Teleg M d.o.o.. Na cesti se bo izvajala vgradnja plinovoda in telekomunikacijskih vodov ter asfaltiranje ceste.
Prosimo za razumevanje.02.10.2015
Lokalna cesta LC 208081, od stanovanjskega objekta Zagorica 5 do vključno vhoda v industrijsko cono Zagorica.
4.10.2015 med 7.00 in 13.00 uro ter 11.10.2015 med 6.00 in 15.00 uro
Stanovalcem in lastnikom poslovnih prostorov (industrijska cona) bo med zaporo omogočen prehod preko zapore.
Zapora ceste je predvidena zaradi izvedbe gasilskega tekmovanja.

Skica zapore in potek obvoza


22.09.2015
Obveščamo vas, da bosta Občini Litija in Dol pri Ljubljani, dne 22. 9. 2015, fizično in popolnoma zaprli most čez reko Savo v Jevnici.
Obvoz bo omogočen po LC 213070 (Litija-Kresnice-Jevnica-Slop). Most bodo lahko uporabljali le pešci in kolesarji.
Pri pregledu mostu je bilo ugotovljeno, da se do izvedbe sanacije objekta, most za prevoz motornih vozil v celoti zapre, prehod se omogoči le pešcem in kolesarjem.
Hvala za razumevanje.Obveščamo vas, da bodo na Graški dobravi zaprte naslednje ceste:

– Lokalna krajevna cesta LK 208581 (Prisojna ulica), od LZ 208331 do TP, v dolžini 180 m. Začasna popolna zapora ceste se dovoljuje od dne 17. 8. 2015 do dne 15. 10. 2015
– Lokalna zbirna mestna cesta LZ 208331 (Nadvoz-Kidričeva-Graška), na odseku od križišča za Predilniško ulico do križišča za Prisojno ulico. Začasna delna zapora ceste se dovoljuje od dne 17. 8. 2015 do dne 31. 8. 2015
– Lokalna krajevna cesta LK 208611 (Prvomajska ulica), ob otoku za obračališča za avtobuse. Začasna delna zapora ceste se dovoljuje od dne 17. 8. 2015 do dne 31. 8. 2015
– Lokalna krajevna cesta LK 208611 (Prvomajska ulica) od otoka za obračališča za avtobuse do objekta Prvomajska 4. Začasna popolna zapora ceste se dovoljuje od dne 17. 8. 2015 do dne 15. 10. 2015
Začasna zapora zgoraj navedenih cest bo zaradi gradnje 20 kV kablovoda Kresnice.Lokalna cesta LC 208111 (Sopota-Polšnik-Pasjek), odsek od objekta Tepe 3 do objekta Tepe 8
Od 10.8. 2015 do 14.8.2015
Popolna zapora zaradi gradnje kamnite zložbe.
Dela na navedeni cesto bo v okviru rednih del izvajala KSP Litija d.o.o.. Obvoz bo omogočen po javni poti JP 708311 (Renke-Kleviše)


Lokalna cesta LC 213070 (Litija-Kresnice-Jevnica-Slap), med križiščem z G2 108 in lekarno Litija
2. 7. 2015 do 18. 7. 2015
Začasna delna zapora zgoraj navedene ceste se dovoljuje zaradi prekopa lokalne ceste (izvedba merilnega mesta za ARSO).


Lokalna zbirna mestna cesta LZ 208371 (Cesta Komandanta Staneta), od OŠ Litija do Vrtca Litija.
6. 5. 2015 od 07.00 ure do 6. 9. 2015 do 17.00 ure
Začasna popolna zapora zgoraj navedene ceste se dovoljuje, zaradi izgradnje II. Faze OŠ Litija.


Lokalna cesta LC 213070 (Jevnica – Kresnice – Pogonik – Litija), pri spomeniku NOB na Trgu Svobode v Litiji 
8. 5. 2015 od 17.30 do 19.30 ure
Knjižnici Litija, Parmova ulica 9, 1270 Litija se dovoljuje začasna popolna zapora pri spomeniku NOB na Trgu Svobode v Litiji zaradi spominske slovesnosti.


Lokalna krajevna cesta LK 208402 (Močvirnica)
30.04.2015 od 18.00 ure do 03.00 ure naslednjega dne
Občini Litija, Jerebova 14, 1270 Litija se dovoljuje začasna popolna zapora  zaradi izvedbe kresovanja.Lokalna cesta LC 208170 (Murnov graben)
31. 3. 2015 do  4. 4. 2015 med 8.00 in 17.00 uro
Popolna zapora zaradi sečnje in spravila lesa.


Lokalna cesta LC 213070 (Litija-Kresnice-Jevnica-Slap), železniški prehod v Jevnici
21. 3. 2015 med 9.00 in 12.00 uro in med 14.00 in 17.00 uro
Zapora zaradi izvedbe strojne regulacije tira na območju nivojskega prehoda v km 547+970. Dela na prehodu izvajajo Slovenske železnice d.o.o.


Zapora zaradi pustne povorke
14. 2. 2015 od 13.00 do 17.00 ure, bodo zaprte naslednje ceste:
– Lokalne krajevne ceste LK 208402 (Močvirnica)
– Lokalne zbirne mestne ceste LZ 208371 (CKS)
– Lokalne zbirne mestne ceste LZ 208321 (Ulica Mire Pregljeve-Grbin)
– Lokalne zbirne mestne ceste LZ 208361 (Trg Svobode – Valvazorjev trg), od Centromerkurja do odcepa za Jerebovo ulico
– Lokalne krajevne ceste LK 208831 (Jerebova ulica)
– Parkirišče pred Občino Litija


Lokalna zbirna mestna cesta LZ 208320 (Ulice  Mire Pregljeve-Grbin), odsek od križišča z lokalno zbirno mestno cesto LZ 208380 (Cesta Komandanta Staneta) do odcepa za parkirišče pred Jerebovo ulico 14
23. 12. 2014 od 10.00 do 18.00 ure
Začasna popolna zapora zaradi izvedbe prireditve.


Javna pot JP 709971 (naselje Golišče)
Od 10.9.2014 do 30.11.2014
Začasna zapora se podaljša zaradi sanacije plazu.


Javna pot JP 709971 (naselje Golišče)
Od 10.9.2014 do 8.11.2014
Začasna zapora se dovoljuje zaradi sanacije plazu.


Lokalna cesta LC 208281 (Kresnice)
Od 9.9.2014 do 31.10.2014
Začasna delna (občasno popolna) zapora ceste se dovoljuje zaradi gradnje MRP postaje.


Lokalna cesta LC 213071 (Litija-Kresnice-Jevnica-Slap)
Od 16.9.2014 do 27.10.2014
Začasna delna zapora ceste se dovoljuje zaradi gradnje plinovoda.


Lokalna cesta LC 208281 (Kresnice)
Od 16.9.2014 do 27.10.2014
Začasna delna zapora ceste se dovoljuje zaradi gradnje plinovoda.


>> ARHIV