PISO

piso (1)Prostorski informacijski sistem občin (PISO) je najbolj uveljavljena geoinformacijska storitev za občine v Sloveniji. Z javnim dostopom občanom in podjetjem omogoča učinkovit vpogled v državne in občinske prostorske evidence.

>>VSTOPI V PISOKontaktni osebi za posredovanje informacij:

Nirmala Krofl
višja svetovalka za prostorsko načrtovanje
T: 01 8963 461
E: nirmala.krofl@litija.si
Številka pisarne: 55

Kati Zidar
višja svetovalka za okolje in prostor
T: 01 8963 436
E: kati.zidar@litija.si
Številka pisarne: 57