Načrti zaščite in reševanja


Javna predstavitev predloga načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči Občine Litija

Osnutek občinskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči.pdf

09.03.2017Načrt zaščite in reševanja ob potresu.pdf

14. 01. 2016