Razpisi in pomembne objave

Javna naznanila
20. 4. 2017 11:00
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe parc. št. 1338/65 k.o. Hotič
Rok: 5. 5. 2017 23:59
Občina Litija objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za sledečo nepremičnino:

- nepremičnina s parcelno številko 1338/65 k.o. Hotič
Preberi več >>

Javna naznanila
13. 4. 2017 10:00
Nameri o ustanovitvi služnosti parc. št. 2559/3 k.o. Moravče in prac. št. 1843 k.o. Vodice
Rok: 28. 4. 2017 23:59
Občina Litija objavlja namero o ustanovitvi služnosti za sledeče nepremičnine:
- nepremičnina s parcelno številko 2559/3 k.o. Moravče
- nepremičnina s parcelno številko 1843 k.o. Vodice
... Preberi več >>

Javni razpisi
11. 4. 2017 9:00
Javni razpis za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajev na območju občine Litija v letu 2017
Rok: 15. 5. 2017 12:00
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija na podlagi prvega odstavka 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko obdobje 2016 - 2020 (Uradni list RS, št. 42/16) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (... Preberi več >>

Javni pozivi
4. 4. 2017 8:00
Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Vrtec Najdihojca Litija
Rok: 8. 5. 2017 12:00
1. Javni partner: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija
Občina Litija (javni partner) na podlagi 32.člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Ur.l.RS. 127/06, v nadaljevanju ZJZP) poziva promotorje, da oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta JZP Vrtec Najdihojca Litij... Preberi več >>


Javne objave in razpisi
11. 1. 2017 0:00
Obvestilo o oddaji vrta v najem
Rok: 31. 5. 2017 0:00
Občina Litija obvešča, da na območju Trga na stavbah (v bližini TSC Laba d.o.o.) oddaja v najem vrt v izmeri 4,3 m X 9,1 m oziroma v skupni površini 39,13 m2.

Občina bo vrt v najem oddala prvemu interesentu, glede na vrstni red prispelih prijav.

Več informacij lahko pridobite na Občini Litija... Preberi več >>

Javne objave in razpisi
22. 12. 2016 0:00
Prednostna lista upravičencev za najem neprofitnih stanovanj sproščenih v letu 2016-2017
Rok: 31. 12. 2017 23:59
Občina Litija na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF), 2. odstavka 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04,... Preberi več >>

Javne objave in razpisi
20. 12. 2016 0:00
Obvestilo uporabnikom vodovoda Tihaboj
Rok: 31. 12. 2017 0:00
Uporabnike vodovoda Tihaboj ponovno obveščamo, da še vedno velja, da je do preklica vodo na tem vodovodu potrebno prekuhavati.
Podrobnejša navodila glede njene uporabe, so navedeni v prilogi.
Preberi več >>

Arhiv razpisov

Obvestila

20. 4. 2017 10:45
Športno dogajanje v MDI Litija-Šmartno
Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji, socialno podjetje je bilo dne 11.3.2017 organizator območnega tekmovanja v streljanju, ki je potekalo na strelišču v Šmartnem pri Litiji. Območnega tekmovanja se je udeležilo 11 društev: DI Brežice,  Kočevje,  Litija-Šmartno, Ljubljana ... Preberi več >>

11. 4. 2017 8:17
Pisarne LAS Srce Slovenije v Litiji, Kamniku, Lukovici in Moravčah
Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije bo predvidoma sredi aprila objavila drugi javni poziv za Kmetijski sklad (EKSRP) in prvi javni poziv za Regionalni sklad (ESRR). Razpisa bosta predvidoma odprta do konca maja 2017. Vse zainteresirane prebivalce, ki imate projektne ideje, primerne za prijavo ... Preberi več >>

4. 4. 2017 10:10
Razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja
Daljše obdobje suhega in toplejšega vremena povzroča ugodne razmere za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju. Število požarov v naravi je predvsem zaradi spomladanskega čiščenja kmetijskih površin ter kurjenja in požiganja nenevarnih naravnih materialov povečano skoraj povsod po državi. ... Preberi več >>

4. 4. 2017 9:12
Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Vrtec Najdihojca Litija
Občina Litija objavlja Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Vrtec Najdihojca Litija. Več informacij na povezavi spodaj.http://litija.si/za-obcane/razpisi-in-objave/ Preberi več >>

Arhiv obvestil

Novice

21. 4. 2017 12:53
Proslava ob Dnevu upora proti okupatorju, 76-letnici ustanovitve OF slovenskega naroda ter prazniku dela
ZB za vrednote NOB Litija-Šmartno in OO SD Litija-Šmartno vabita na proslavo ob Dnevu upora proti okupatorju, 76-letnici ustanovitve OF slovenskega naroda ter Prazniku dela - 1. maju, ki bo v sredo, 27. aprila 2017, ob 11. uri na Javorskem Pilu.   Slavnostni govornik: Milan GORJANC, član predsedstva ... Preberi več >>

19. 4. 2017 14:09
PREOBRAZBA ZUNANJEGA PROSTORA PREJ - POTEM: Pridobitev bivalnega platoja v strmini
Potem: preobrazba makadamskega platoja v vrtno oazo za sprostitevBetonska opora je pot do ravnine. Lastnik je na plastnice postavil tri škarpne nivoje: spodnjega, ki nakazuje vhod v poslovni del; srednjega, ki je v začetku dovozne poti zagrajen s premično ograjo, mimo katere se dostopa do privatnih parkirišč, peš vhoda ter vrtnega platoja; in zgornjega, ki zapira ... Preberi več >>

18. 4. 2017 15:04
Zvočno popotovanje po vesolju zvoka tamburic šmarskih tamburašev navdušilo ocenjevalno komisijo
Letošnje državno srečanje tamburaških skupin in orkestrov je potekalo v Žalcu, 8. aprila 2017. Med nastopajočimi je bil tudi Tamburaški orkester Šmartno, saj si je na predhodnem tekmovanju v Ajdovščini z vesoljskimi skladbami priboril zlato priznanje. V treh odigranih skladbah smo šmarski tamburaši ... Preberi več >>

14. 4. 2017 9:40
POZIV K EVIDENTIRANJU KANDIDATOV ZA NOVE ČLANE SVETA JAVNEGA ZAVODA ZA KULTURO, MLADINO IN ŠPORT LITIJA
Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija je osrednja institucija v občini Litija za področja kulture, mladine, športa in varovanje dediščine. Deluje že štiri leta. Z aprilom 2017 vodi tudi Turistično informacijsko pisarno na Valvazorjevem trgu 10 in opravlja nekatere druge naloge s področja ... Preberi več >>

Arhiv novic