Razpisi in pomembne objave

Javna naznanila
25. 4. 2016 0:00
Ponovna javna razgrnitev OPPN Polšnik
Rok oddaje: 25. 5. 2016 0:00
Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1 in 108/09, in 108/09, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012-ZUPUDPP-A) in 16. Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06) župan Občine Litija objavlja... Preberi več >>

Javni razpisi
11. 4. 2016 0:00
Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2016-2017
Rok oddaje: 20. 5. 2016 0:00
Rok za oddajo prijave: do 20. 5. 2016, osebno v tajništvo KSP Litija v času uradnih ur, ali poslane priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: do vključno 20. 5. 2016) na naslov: KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija. Občina Litija objavlja na podlagi 87. člena Stanovanjskega zak... Preberi več >>

Javna naznanila
11. 4. 2016 0:00
Namera o prodaji oz. menjavi nepremičnin z neposredno pogodbo; parc. št. 1754/4 in 516/7, k.o. 2657 Pečice
Rok oddaje: 26. 4. 2016 0:00
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10, 75/12 in 47/13) in 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in... Preberi več >>

Arhiv razpisov

Obvestila

18. 4. 2016 14:43
Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2016-2017
Občina Litija objavlja na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF) in 17. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, ... Preberi več >>

5. 4. 2016 11:07
Območno tekmovanje v kegljanju - 120 lučajev
Na podlagi športnega koledarja ZDIS za leto 2016 razpisujemo območno tekmovanje v kegljanju - 120 lučajev, ki bo V SOBOTO 16. APRILA 2016 S PRIČETKOM OB 9.00 URI V KEGLJIŠČU V LITIJI (nad trgovino Spar)   Tekmovanje bo potekalo po tehničnem pravilniku za organizacijo in izvajanje tekmovanj v ... Preberi več >>

24. 3. 2016 13:12
Popolna zapora ceste JP 708291 (G2 108-Trinkavs - Ognjišar)
25.3.2016 med 7.00 in 16.00 uro Cesta bo zaprta zaradi sanacije plazu. Prosimo za razumevanje. Preberi več >>

23. 3. 2016 11:24
Prometna strategija Občine Litija
Občina Litija, vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije predložijo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila 'Izdelava celostne prometne strategije Občine Litija.'Podrobnosti najdete na povezavi do spletnega naslova. Preberi več >>

Arhiv obvestil

Novice

28. 4. 2016 11:09
Visok sneg 28.4.2016 11:09
Visok snegOkoli 11 ure so gasilci PGD Litija odstranili 30 dreves na cesti Podšentjur-Kresnice, občina Litija. Gasilci PGD Gabrovka pa so odstranili dve drevesi, ki sta padli na cesti v bližini Gabrovke. Preberi več >>

27. 4. 2016 21:33
Visok sneg 27.4.2016 21:33
Visok snegOb 22.11 so gasilci PGD Sava na svojem območju odstranili 25 dreves, ki so padla na ceste in električne vodnike. Gasilci PGD Jevnica so odstranili drevje, ki je padlo na daljnovod v naselju Golišče in očistili cesto Jevnica-Golišče. Preberi več >>

27. 4. 2016 12:25
Požari v komunalnih in drugih zabojnikih 27.4.2016 12:25
Požari v komunalnih in drugih zabojnikihOb 12.28 je v Ponovičah, občina Litija, gorela vsebina večjega komunalnega zabojnika. Požar so pogasili gasilci PGD Litija. Preberi več >>

22. 4. 2016 12:56
Vztrajnost se splača
Nova zebraKrajani Jablaniške doline in predvsem njihovi šoloobvezni otroci so dne 21.4.2016 dosegli pomembno zmago za njihovo večjo varnost v prometu. Namreč na ta dan se je začela reševati prometna problematika s postavitvijo prometnih znakov in talnih označb. Edina cesta, ki vodi skozi Jablaniško dolino je ... Preberi več >>

Arhiv novic