Razpisi in pomembne objave

Javna naznanila
26. 4. 2017 8:00
Namera o ustanovitvi služnosti parc. št. 991/1 k.o. Litija
Rok: 11. 5. 2017 23:59
Občina Litija objavlja namero o ustanovitvi služnosti za sledečo nepremičnino:
- nepremičnina s parcelno številko 991/1 k.o. Litija
Preberi več >>

Javni razpisi
24. 4. 2017 0:00
Javni razpis za podajo predlogov za podelitev priznanja Častni občan Občine Litija za leto 2017
Rok: 26. 5. 2017 12:00
Obveščamo vse občane, politične stranke, društva, zavode, ustanove, podjetja ter druge organizacije, da lahko kadarkoli posredujejo Komisiji za mandatna vprašanja volitve in imenovanja pri občinskem svetu Občine Litija, predloge za podelitev priznanja Častni občan Občine Litija.

Predlog za podel... Preberi več >>

Javni razpisi
24. 4. 2017 0:00
Javni razpis za podajo predlogov za podelitev priznanja Zlata plaketa Občine Litija za leto 2017
Rok: 26. 5. 2017 12:00
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih Občine Litija (Uradni list RS, št. 61/08) objavlja naslednji:

Javni razpis za podajo predlogov za podelitev priznanja Zlata plaketa Občine Litija za leto 2017


I. Občina Litija namerava v letu 2017 podel... Preberi več >>

Javna naznanila
20. 4. 2017 11:00
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe parc. št. 1338/65 k.o. Hotič
Rok: 5. 5. 2017 23:59
Občina Litija objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za sledečo nepremičnino:

- nepremičnina s parcelno številko 1338/65 k.o. Hotič
Preberi več >>

Javna naznanila
13. 4. 2017 10:00
Nameri o ustanovitvi služnosti parc. št. 2559/3 k.o. Moravče in prac. št. 1843 k.o. Vodice
Rok: 28. 4. 2017 23:59
Občina Litija objavlja namero o ustanovitvi služnosti za sledeče nepremičnine:
- nepremičnina s parcelno številko 2559/3 k.o. Moravče
- nepremičnina s parcelno številko 1843 k.o. Vodice
... Preberi več >>

Javni razpisi
11. 4. 2017 9:00
Javni razpis za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajev na območju občine Litija v letu 2017
Rok: 15. 5. 2017 12:00
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija na podlagi prvega odstavka 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko obdobje 2016 - 2020 (Uradni list RS, št. 42/16) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (... Preberi več >>

Javni pozivi
4. 4. 2017 8:00
Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Vrtec Najdihojca Litija
Rok: 8. 5. 2017 12:00
1. Javni partner: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija
Občina Litija (javni partner) na podlagi 32.člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Ur.l.RS. 127/06, v nadaljevanju ZJZP) poziva promotorje, da oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta JZP Vrtec Najdihojca Litij... Preberi več >>


Javne objave in razpisi
11. 1. 2017 0:00
Obvestilo o oddaji vrta v najem
Rok: 31. 5. 2017 0:00
Občina Litija obvešča, da na območju Trga na stavbah (v bližini TSC Laba d.o.o.) oddaja v najem vrt v izmeri 4,3 m X 9,1 m oziroma v skupni površini 39,13 m2.

Občina bo vrt v najem oddala prvemu interesentu, glede na vrstni red prispelih prijav.

Več informacij lahko pridobite na Občini Litija... Preberi več >>

Javne objave in razpisi
22. 12. 2016 0:00
Prednostna lista upravičencev za najem neprofitnih stanovanj sproščenih v letu 2016-2017
Rok: 31. 12. 2017 23:59
Občina Litija na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF), 2. odstavka 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04,... Preberi več >>

Javne objave in razpisi
20. 12. 2016 0:00
Obvestilo uporabnikom vodovoda Tihaboj
Rok: 31. 12. 2017 0:00
Uporabnike vodovoda Tihaboj ponovno obveščamo, da še vedno velja, da je do preklica vodo na tem vodovodu potrebno prekuhavati.
Podrobnejša navodila glede njene uporabe, so navedeni v prilogi.
Preberi več >>

Arhiv razpisov

Obvestila

25. 4. 2017 10:09
Varstvo pred požari ob kurjenju prvomajskih kresov
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča organizatorje javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo v naravnem okolju ob prvomajskih praznikih kurili kresove, da morajo pri tem upoštevati predvsem naslednje napotke:   prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh ... Preberi več >>

24. 4. 2017 10:35
Litija 2030 - čas je za skupno uresničevanje ukrepov CPS
Po dobrih 10 mesecih priprave je Občinski svet Občine Litija v četrtek, 20. aprila 2017, sprejel Celostno prometno strategijo Občine Litija (CPS). S tem se je zaključilo zadnje dejanje strateškega načrtovanja. Začenja se postopno izvajanje konkretnih ukrepov, ki bodo občanom in obiskovalcem občine ... Preberi več >>

20. 4. 2017 10:45
Športno dogajanje v MDI Litija-Šmartno
Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji, socialno podjetje je bilo dne 11.3.2017 organizator območnega tekmovanja v streljanju, ki je potekalo na strelišču v Šmartnem pri Litiji. Območnega tekmovanja se je udeležilo 11 društev: DI Brežice,  Kočevje,  Litija-Šmartno, Ljubljana ... Preberi več >>

11. 4. 2017 8:17
Pisarne LAS Srce Slovenije v Litiji, Kamniku, Lukovici in Moravčah
Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije bo predvidoma sredi aprila objavila drugi javni poziv za Kmetijski sklad (EKSRP) in prvi javni poziv za Regionalni sklad (ESRR). Razpisa bosta predvidoma odprta do konca maja 2017. Vse zainteresirane prebivalce, ki imate projektne ideje, primerne za prijavo ... Preberi več >>

Arhiv obvestil

Novice

28. 4. 2017 11:32
Poplave 28.4.2017 11:32
PoplaveOb 11.32 je voda ogrožala objekt na Ponoviški cesti v Litiji. Gasilci PGD Litija so namestili v jašek poseben napihljiv čep in objekt zavarovali z protipoplavnimi vrečami. Preberi več >>

26. 4. 2017 11:41
Proste kadrovske štipendije v Zasavju
Regionalna razvojna agencija Zasavje je objavila seznam prostih kadrovskih štipendij za študijski leti 2016/17 in 2017/18, za katere lahko kandidirate. Štipendije iz Regijske sheme kadrovskih štipendij Zasavje (RSKŠ Zasavje) so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujete doma ali v tujini, ... Preberi več >>

25. 4. 2017 7:07
Pohod- Limberska gora- Lukovica
Spoštovani,za nami je še eden prelep pohod Limberska gora- Lukovica, ki ga je vodil g. Hauptman Lojze. Pohodniki so bili zelo zadovoljni.S spoštovanjem in lep pozdrav.DD Litija in ŠmartnoZapisalaDanijela Stojančič Preberi več >>

24. 4. 2017 13:59
Predprijave za 10. voden pohod po Mlinarski poti (Koroška)
Zato vas obveščamo, da smo začeli zbirati predprijave za udeležbo. Pošljite jo izključno prek e-pošte na naslov info@levstik.si, izjemoma pa predprijavo lahko sporočite tudi prek telefona na številki 041 649 351. Predprijava naj vključuje ime in priimek, kraj bivanja, elektronski naslov in telefonsko ... Preberi več >>

Arhiv novic