Razpisi in pomembne objave

Javna naznanila
24. 3. 2017 8:30
Namera o ustanovitvi služnosti parc. št. 1018/6 in 1027/1 k.o. Litija
Rok: 8. 4. 2017 23:59
Občina Litija objavlja namero o ustanovitvi služnosti za sledeče nepremičnine:

- nepremičnina s parcelno številko 1018/6 k.o. Litija
- nepremičnina s parcelno številko 1027/1 k.o. Litija
Preberi več >>

Javna naznanila
22. 3. 2017 8:20
Namera o prodaji oziroma menjavi nepremičnin z neposredno pogodbo parc. št. 1338/65, 1339/191 in 1339/190 k.o. Hotič
Rok: 6. 4. 2017 23:59
Občina Litija objavlja namero o prodaji oziroma menjavi nepremičnin z neposredno pogodbo za sledeče nepremičnine:
- nepremičnina s parcelno številko 1338/65 k.o. Hotič
- nepremičnina s parcelno številko 1339/191 k.o. Hotič
- nepremičnina s parcelno številko 1339/190 k.o. Hotič
... Preberi več >>

Javna naznanila
20. 3. 2017 9:00
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe parc. št. 2029/4 k.o. Dole pri Litiji
Rok: 4. 4. 2017 23:59
Občina Litija objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 2029/4 k.o. Dole pri Litiji.
Preberi več >>

Javna naznanila
16. 3. 2017 7:30
Javna razgrnitev predloga sprememb Odloka o javnem redu in miru v Občini Litija
Rok: 31. 3. 2017 23:59
Občinski svet Občine Litija je na svoji 12. redni seji dne 29. 9. 2016 sprejel predlog besedila sprememb Odloka o javnem redu in miru v Občini Litija v prvem branju (dostopno na spletnem naslovu: http://litija.si/wp-content/uploads/2016/09/AD-2-Odlok-o-javnem-redu-in-miru-v-Obcini-Litija-prvo-bra... Preberi več >>

Javna naznanila
15. 3. 2017 8:00
Namera o ustanovitvi služnosti parc. št. 1366/29, 1366/36, 1366/46 in 1366/8 k.o. Hotič
Rok: 30. 3. 2017 23:59
Občina Litija objavlja namero o ustanovitvi služnosti za sledeče nepremičnine:

- nepremičnina s parcelno številko 1366/29 k.o. Hotič
- nepremičnina s parcelno številko 1366/36 k.o. Hotič
- nepremičnina s parcelno številko 1366/46 k.o. Hotič
- nepremičnina s parcelno številko 1366/8 k.o. Hotič... Preberi več >>

Javni razpisi
14. 3. 2017 11:30
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva v letu 2017
Rok: 14. 4. 2017 12:00
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 114/07, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter v skladu z drugo in deseto alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradn... Preberi več >>

Javni razpisi
14. 3. 2017 8:00
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Litija v letu 2017
Rok: 14. 4. 2017 12:00
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija na podlagi 18. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Odloka o proračunu občine Litija za leto 2017 (Uradni list RS, št. 9/17) in 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 1... Preberi več >>

Javna naznanila
10. 3. 2017 13:00
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe parc. št. 1338/75 k.o. Hotič
Rok: 25. 3. 2017 23:59
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe parc. št. 1338/75 k.o. Hotič
Preberi več >>

Javni razpisi
10. 3. 2017 12:00
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2017 v občini Litija
Rok: 7. 4. 2017 12:00
Občina Litija na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP, 27/02 - Odl. US, 110/02 - ZGO-1, 15/03 - ZOPA), Pravilnika in meril za sofinanciranje športnih programov v občini Litija (Uradni list RS, št. 95/09, 12/11), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017 (Uradni lis... Preberi več >>

Javni razpisi
10. 3. 2017 12:00
Javni razpis in javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov/projektov s področja socialnega varstva v občini Litija v letu 2017
Rok: 7. 4. 2017 12:00
Občina Litija na podlagi Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija (Uradni list RS, št. 76/08), Odloka o proračunu občine Litija za leto 2017 (Uradni list RS, št. 9/17), in Lokalnega programa socialnega varstva v občini Litija za ... Preberi več >>

Javni razpisi
10. 3. 2017 12:00
Javni razpis in javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v občini Litija za leto 2017
Rok: 7. 4. 2017 12:00
Občina Litija na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Odloka o proračunu občine Litija za leto 2017 (Uradni list RS, št. 9/17), Pravilnika in meril o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju lj... Preberi več >>

Javne objave in razpisi
9. 3. 2017 11:00
Javna predstavitev predloga načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči Občine Litija
Rok: 11. 4. 2017 23:59
Na podlagi 37. člena Zakonao varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB1, 97/10), 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06,... Preberi več >>

Javne objave in razpisi
28. 2. 2017 0:00
Javna razgrnitev in javna obravnava predloga Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Litija in Sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Litija
Rok: 31. 3. 2017 23:59
Občinski svet Občina Litija je na svoji 14. redni seji dne 22. 2. 2017 sprejel predlog besedila Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Litija in Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Litija v prvem branju. Skladno z določili Resolucije o normativni dejavnosti (Uradni list RS, š... Preberi več >>

Javne objave in razpisi
20. 1. 2017 10:00
Obvestilo o zaključku natečajnega postopka
Rok: 31. 12. 2017 23:59
Obveščamo vas, da se je uspešno zaključil postopek javnega natečaja za novo zaposlitev na uradniškem delovnem mestu na položaju 'Direktor občinske uprave' v Občini Litija (šifra delovnega mesta: B017801), ki je bil dne 3.12.2015 objavljen na spletnih straneh Občine Litija in skladno s tretjim ods... Preberi več >>


Javne objave in razpisi
11. 1. 2017 0:00
Obvestilo o oddaji vrta v najem
Rok: 31. 5. 2017 0:00
Občina Litija obvešča, da na območju Trga na stavbah (v bližini TSC Laba d.o.o.) oddaja v najem vrt v izmeri 4,3 m X 9,1 m oziroma v skupni površini 39,13 m2.

Občina bo vrt v najem oddala prvemu interesentu, glede na vrstni red prispelih prijav.

Več informacij lahko pridobite na Občini Litija... Preberi več >>

Javne objave in razpisi
22. 12. 2016 0:00
Prednostna lista upravičencev za najem neprofitnih stanovanj sproščenih v letu 2016-2017
Rok: 31. 12. 2017 23:59
Občina Litija na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF), 2. odstavka 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04,... Preberi več >>

Javne objave in razpisi
20. 12. 2016 0:00
Obvestilo uporabnikom vodovoda Tihaboj
Rok: 31. 12. 2017 0:00
Uporabnike vodovoda Tihaboj ponovno obveščamo, da še vedno velja, da je do preklica vodo na tem vodovodu potrebno prekuhavati.
Podrobnejša navodila glede njene uporabe, so navedeni v prilogi.
Preberi več >>

Arhiv razpisov

Obvestila

21. 3. 2017 9:07
Prelistajte novo izdajo glasila Občan
Na spletu je dosegljiva nova, marčevska izdaja glasila Občan. Prelistate jo lahko TUKAJ. Preberi več >>

21. 3. 2017 8:49
Prijave na Litijski tek 2017 že odprte!
Tekači in tekačice, obveščamo vas, da so odprte prijave za Litijski tek 2017, ki bo potekal v soboto, 10. 6. 2017 ob 9.00. Prijavite se lahko tukaj! Preberi več >>

20. 3. 2017 11:29
Ureditev Rudnika Sitarjevec za namen turističnih ogledov
Foto: Občina LitijaOdprtje dela rudnika za turizemOdprtje dela rudnika za turizem bo nudila obiskovalcem ogled notranjosti enega najstarejših polimineralnih rudnikov v Sloveniji, v katerem je bilo najdenih preko 60 različnih mineralov, v opuščenih rovih pa so na ogled različne železovo-manganove kapniške strukture, ki ... Preberi več >>

20. 2. 2017 11:31
Občino Litija obiskala britanska veleposlanica Sophie Honey
V sklopu obiskovanj slovenskih občin je britanska veleposlanica Sophie Honey 15. februarja obiskala tudi občino Litija, k čemur je skupaj z županom Francijem Rokavcem pripomogel tudi dolgoletni novinar Dela in dopisnik iz ZDA Mitja Meršol. Pri obisku je sodeloval tudi Razvojni center Srca Slovenije ... Preberi več >>

Arhiv obvestil

Novice

27. 3. 2017 18:19
Požari v naravi oziroma na prostem 27.3.2017 18:19
Požari v naravi oziroma na prostemOb 18.19 sta v naselju Ribče, občina Litija, goreli trava in podrast. Posredovali so gasilci PGD Ribče, Kresnice in Litija, ki so pogasili okoli 3000 kvadratnih metrov goreče trave in podrasti. Preberi več >>

25. 3. 2017 14:52
Tehnična in druga pomoč 25.3.2017 14:52
Tehnična in druga pomočOb 14.55 so v Kresnicah, občina Litija, gasilci PGD Kresnice nudili pomoč reševalcem pri prenosu obolele osebe iz bloka v reševalno vozilo. Preberi več >>

23. 3. 2017 11:46
MePZ Zvon na gostovanju v Ajdovščini
Projekt, V deželi krasni smo doma, ki ga je MePZ Zvon uspešno predstavil na domačem odru ob kulturnem prazniku letos, smo uspešno ponovili še v Ajdovščini, v nedeljo, 19. marca 2017.  Poslušalci so uživali ob pestrem dogajanju na odru.   Najprej so  v obnovljeni dvorani Prve slovenske vlade nastopile ... Preberi več >>

23. 3. 2017 8:54
Moj korak naprej - Inkubator 4.0
Se na prehodu iz izobraževalnega sistema na trg dela počutiš izgubljenega?Iščeš in nikakor ne najdeš službe?Ugotavljaš, da nimaš vseh potrebnih znanj, ki bi jih potreboval?Iščeš idejo kako začeti poklicno življenje? V okviru novega programa sodelovanja MC Litija in Socialne akademije  - INKUBATOR ... Preberi več >>

Arhiv novic