Poročilo o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin in stališčih do prejetih pripomb

05.02.2020 Saša P. (Zaposleni) 349