Skupna občinska uprava občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji

Jerebova ulica 14, 1270 Litija