Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednik Marko Godec, Na Dobravi III/7,Litija
  • namestnica predsednika Sabina Kastelic Peršin, Prvomajska ulica 3, 1270 Litija
  • članica Joža Ocepek, Cesta komandanta Staneta 5, 1270 Litija
  • namestnik člana Karlo Lemut, Gubčeva ulica 12, 1270 Litija
  • član Srečko Erjavec, Maistrova ulica 14, 1270 Litija
  • namestnik člana Domen Bajec, Tenetiše 30, 1270 Litija
  • član Ivan Matijević, Cesta komandanta Staneta 11, 1270 Litija
  • namestnik člana Roman Ciglar, Tlaka 7, 1274 Gabrovka