Štab civilne zaščite

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Poveljnik, Karlo Jurjevec
  • Namestnik, Jože Poglajen
  • Namestnik, Miha Jančar
  • Namestnik, Roman Ciglar
  • Član, Klemen Lipovšek
  • Član, Miran Kukovica
  • Član, Damijan Rovšek
  • Član, Marko Kovač
  • Član, Sandi Kraševec
  • Član, Žiga Rappl