Štab civilne zaščite

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Poveljnik Karlo Jurjevec
  • Namestnik Jože Poglajen
  • Namestnik Miha Jančar
  • Namestnik Roman Ciglar
  • Član Klemen Lipovšek
  • Član Miran Kukovica
  • Član Damijan Rovšek
  • Član Marko Kovač
  • Član Sandi Kraševec
  • Član Žiga Rappl