Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • predstavnik OŠ Gradec, Sandra Železnik
 • predstavnik Vrtca Litija, Renata Mlinar
 • predstavnik PP Litija, Andrej Hrup
 • predstavnik avto šole, Peter Svetič
 • predstavnik občinske uprave, Andreja Jerant
 • predstavnik MS Litija, Peter Rutar
 • predstavnik OŠ Gabrovka, Nataša Zupančič
 • predstavnik KSP Litija d.o.o., Janez Orehek
 • vodja inšpektorata, Helena Kozlevčar
 • predstavnik občinskega sveta, Boris Doblekar
 • član, Primož Kokovica
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predstavnik OŠ Gradec, Miha Jančar
 • predstavnik OŠ Litija, Matjaž Bizilj