Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • predstavnik OŠ Gradec Sandra Železnik
 • predstavnik Vrtca Litija Renata Mlinar
 • predstavnik PP Litija Andrej Hrup
 • predstavnik avto šole Peter Svetič
 • predstavnik občinske uprave Andreja Jerant
 • predstavnik MS Litija Peter Rutar
 • predstavnik OŠ Gabrovka Nataša Zupančič
 • predstavnik KSP Litija d.o.o. Janez Orehek
 • vodja inšpektorata Helena Kozlevčar
 • predstavnik občinskega sveta Boris Doblekar
 • član Primož Kokovica
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predstavnik OŠ Gradec Miha Jančar
 • predstavnik OŠ Litija Matjaž Bizilj

Povezane objave