V zasavski regiji iz naslova 0,5% dohodnine zbrali več kot 81 tisoč EUR 

16.11.2020 Saša P. (Zaposleni) 20