Potrdilo o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE