Vloga za uveljavljanje subvencioniranega varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE