Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinske obrata, kmetije

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE