Obvestilo o izvedbi javne prireditve, javnega shoda na območju Občine Litija

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE