Vloga za izdajo soglasja k izvedbi cestnega priključka na občinsko cesto

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE