Štab civilne zaščite

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • poveljnik štaba civilne zaščite, Igor Cividini
 • namestnik poveljnika, Miha Jančar
 • namestnik poveljnika, Tadej Sluga, izvajanje komunikacijske in informacijske ter administrativne podpore sil za zaščito, reševanje in pomoč
 • namestnik poveljnika, Jože Poglajen, izvajanje nalog tehničnega reševanja, protipoplavnih ukrepov in plazov
 • član, Denis Kordež, organizacija in izvajanje nalog nudenja prve medicinske pomoči
 • član, Žiga Rappl, izvajanje nalog nudenja prve pomoči ter nastanitve evakuiranih občanov
 • član, Tomaž Vozelj, organizacija in izvajanje javnih komunalnih služb v občini
 • član, Miran Kukovica, organizacija in izvajanje nalog nudenja prve veterinarske pomoči
 • član, Damijan Rovšek, oskrba s hrano, vodo ter drugimi življenjskimi potrebščinami, delovnimi sredstvi, opremo in materialom
 • član, Drago Poglajen, zagotavljanje logistične podpore sil za zaščito, reševanje in pomoč
 • član, Marko Firm, izvajanje nalog ob radiološki, biološki, kemični nesreči ter drugih nevarnih snovi
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Poveljnik, Karlo Jurjevec
 • Namestnik, Jože Poglajen
 • Namestnik, Miha Jančar
 • Namestnik, Roman Ciglar
 • Član, Klemen Lipovšek
 • Član, Miran Kukovica
 • Član, Damijan Rovšek
 • Član, Marko Kovač
 • Član, Sandi Kraševec
 • Član, Žiga Rappl