Poziv javnosti k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za novo obvozno cesto v naselju Gabrovka

5. 5. 2022 Saša P. (ODDELEK ZA SPLOŠNE, PREMOŽENJSKO-PRAVNE ZADEVE IN FINANCE) 347
05.05.2022
Objave in pozivi
16.05.2022 do 23:59
371-54/2007
Nirmala Krofl
018963421