Poziv javnosti k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)  za del EUP LI-54 SSa

5. 5. 2022 Saša P. (ODDELEK ZA SPLOŠNE, PREMOŽENJSKO-PRAVNE ZADEVE IN FINANCE) 294
05.05.2022
Objave in pozivi
16.05.2022 do 23:59
Nirmala Krofl
018963421