Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Vrtec Najdihojca Litija

4. 4. 2017 Saša P. (Zaposleni) 1068
04.04.2017
Objave in pozivi
08.05.2017 do 12:00
430-21/2017
Igorij Parkel, podsekretar v občinski upravi
01 8963 440