Poziv javnosti k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za novo obvozno cesto v naselju Gabrovka

5. 5. 2022 Saša P. (Zaposleni) 176
05.05.2022
Objave in pozivi
16.05.2022 do 23:59
371-54/2007
Nirmala Krofl
obcina.litija@litija.si
018963421