Poziv javnosti k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)  za del EUP LI-54 SSa

5. 5. 2022 Saša P. (Zaposleni) 197
05.05.2022
Objave in pozivi
16.05.2022 do 23:59
Nirmala Krofl
obcina.litija@litija.si
018963421