Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Litija

Predpisi, na katere predpis vpliva