Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki so podlaga za sprejem