Javna predstavitev predloga načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči Občine Litija

9. 3. 2017 Saša P. (ODDELEK ZA SPLOŠNE, PREMOŽENJSKO-PRAVNE ZADEVE IN FINANCE) 1902
09.03.2017
Javna naznanila in razgrnitve
11.04.2017 do 23:59
846-01/17-9
09.03.2017