14. redna seja Občinskega sveta

1. 2. 2017 2211
Seja je potekala dne 22.02.2017 ob 17.00

Videoposnetek

Čistopis dnevnega reda 14. redne seje
Klikni tukaj za prikaz prilog
1. Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi JZ ZKMŠ – skrajšani postopek
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija – prvo branje
Klikni tukaj za prikaz prilog
5. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Litija – prvo branje
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. Sprejem letnega programa izvajanja gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Litija za leto 2017
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. Letni program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Klikni tukaj za prikaz prilog
9. Poročilo o popisu – inventurno poročilo po stanju na dan 31.12.2016
Klikni tukaj za prikaz prilog
10. Predlog Lokalnega programa športa v občini Litija za leti 2017 in 2018
Klikni tukaj za prikaz prilog
11. Predlog Lokalnega kulturnega programa v občini Litija za leti 2017 in 2018
Klikni tukaj za prikaz prilog
12. Predlog Lokalnega programa socialnega varstva v občini Litija za leti 2017 in 2018
Klikni tukaj za prikaz prilog
13. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev
Klikni tukaj za prikaz prilog
14. Kadrovske zadeve
15. Informacija o realizaciji sklepov OS ter poročilo o delu župana, podžupanje in podžupana
Klikni tukaj za prikaz prilog
16. Vprašanja in pobude svetnikov

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2017 (Uradni list Republike Slovenije št. 9/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.02.2017
Začetek veljavnosti: 25.02.2017
Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2018 (Uradni list Republike Slovenije št. 9/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.02.2017
Začetek veljavnosti: 25.02.2017
Konec veljavnosti: 27.04.2018
Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016 - 2022
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno občinsko glasilo (22.02.2017)
Datum sprejetja: 22.02.2017
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017 in 2018
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno občinsko glasilo (22.02.2017)
Datum sprejetja: 22.02.2017
Program izvajanja gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Litija za leto 2017
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno občinsko glasilo (22.02.2017)
Datum sprejetja: 22.02.2017
Letni program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Litija za leto 2017
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno občinsko glasilo (22.02.2017)
Datum sprejetja: 22.02.2017
Lokalni program športa v občini Litija za leti 2017 in 2018
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno občinsko glasilo (22.02.2017)
Datum sprejetja: 22.02.2017
Začetek veljavnosti: 22.02.2017
Lokalni kulturni program v občini Litija za leti 2017 in 2018
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno občinsko glasilo (22.02.2017)
Datum sprejetja: 22.02.2017
Začetek veljavnosti: 22.02.2017
Lokalni program socialnega varstva v občini Litija za leti 2017 in 2018
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno občinsko glasilo (22.02.2017)
Datum sprejetja: 22.02.2017
Začetek veljavnosti: 22.02.2017